Directors
Gulnara Z. Bikkulova
Gulnara Z. Bikkulova
Deputy CEO, Innovation Ecosystem Development
Vladislav E. Fedotov
Vladislav E. Fedotov
Eugeny V. Kovnir
Eugeny V. Kovnir